Hizmet Alanlarımız:

  • Yol tetkiklerinin yapılması ve güzergahın projelendirilmesi
  • Trafo, Türbin, Jeneratör taşımaları
  • Rüzgar değirmenlerinin taşınması
  • İş Makineleri taşımaları
  • Döküm ünitelerinin, çimento, soda değirmenlerinin taşınması
  • Makine ve yekpare parçalar ile her türlü gabari dışı yüklerin taşınması
  • Taşınan yüklerin şantiyesinde yerine yerleştirilmesi

30